Εμφάνιση κάμερας Emerald Free (είναι εκτός σύνδεσης) 100%